PRIMARIA COMUNEI SLATIOARA

Judetul Valcea

EDUCATIE   

Infrastructura sistemului educaţional al comunei Slătioara este asigurata de o reţea de şcoli formată din 3 scoli si 6 gradinite care găzduiesc in prezent un efectiv de 101 preşcolari si 224 şcolari .

Elevii şcolilor din comuna Slătioara beneficiază de o baza materiala buna si de un colectiv competent de cadre didactice, premise necesare pentru desfăşurarea in condiţii optime a activităţii de educaţie.

 

SRUCTURA SISTEMULUI EDUCATIONAL

• 1 unitate cu personalitate juridica – Şcoala Slătioara - cu clasele I-VIII

• 8 Structuri şcolare subordonate:

- Scoala cu clasele I-IV Rugetu –  16 şcolari;

- Scoala cu clasele I-VIII Milostea –  52 şcolari;

- Grădiniţa Cumpene – 17 preşcolari;

- Grădiniţa Slătioara(Şcoala Veche) – 15 preşcolari;

- Grădiniţa Goruneşti – 10 preşcolari.

-Gradinita cu program normal Slatioara-20 prescolari ;

-Gradinita cu program normal Milostea-24 prescolari ;

-Gradinita cu program normal Rugetu-15 prescolari ;

Buna funcţionare a şcolilor din comuna Slătioara este asigurată de următorul personal:

• 33 cadre didactice

• 9  persoane –auxiliar-nedidactic

• 1 persoană –auxiliar-didactic

 

La şcoala de centru  Slătioara procesul de învăţământ se desfăşoară intr-un singur schimb in o grupă de grădiniţa cu 20 preşcolari, 4 clase de ciclu primar şi 4 clase de ciclu gimnazial cu 176 elevi.

 

RESURSE MATERIALE ŞCOALA SLĂTIOARA-CENTRU

- 6 săli grădiniţe ;

- 4 săli ciclu primar ;

- 4 săli ciclu gimnazial;

- 1 laborator informatica;

- 1 laborator biologie-chimie;

- 1 sala biblioteca ;

- O sala profesorala;

-  1 Birou director;

- 2 Terenuri de sport – handbal şi baschet;

Mijloace media: 27 calculatoare,  un televizor, 1 scaner, 3 imprimante, 1 fotocopiator.

-          alte dotări: fax, internet(RomTelecom).

Şcolile Slătioara şi Milostea sunt dotate cu  centrala termica proprie.

La Scoala Milostea s-a dat in folosinta un laborator de informatica cu 10 calculatoare .