PRIMARIA COMUNEI SLATIOARA

Judetul Valcea

BUGET

Structura bugetului local pe anul 2008 a plecat de la totalul sumei de 4.256.956 lei, după cum urmează :

 

􀂾 Total venituri proprii – 1.583.684 lei, din care:

􀂾 impozite şi taxe pe proprietate – 119.756 lei, din care:

-          impozite şi taxe pe clădiri total= 62580, din care : persoane fizice 37831, persoane juridice 24749 lei.

-          impozite pe teren= 56926 lei, din care: persoane fizice 53357, persoane juridice 1984, impozit extravilan 1585 lei;

-          taxe judiciare timbru – 250 lei

􀂾 venituri din concesiuni, închirieri –1259 lei

􀂾cote şi sume din impozitul pe venit – 802.300 lei

􀂾 impozit pe venit – 60

􀂾 taxa pe utilizare bunuri sau alte activităţi total 59.790 lei, din care:

-          mijloace transport persoane fizice – 46.883 lei;

-          mijloace transport persoane juridice – 8180 lei;

-          tarife autorizaţii – 462 lei;

-          taxă desfăşurare activităţi – 4265 lei;

􀂾 alte impozite şi taxe locale – 473 lei;

􀂾venituri din amenzi – 17.173 lei

􀂾taxa timbru – 11.745 lei

􀂾impozit pe spectacole – 903 lei:

􀂾venituri din activităţi cadastrale – 2.120;

􀂾 diverse venituri – 140;

􀂾 subvenţii de la bugetul de stat – 548.209, din care :

- Extindere alimentare cu apa 254.600;

- Sprijin financiar – 9395;

- Ajutor încălzire locuinţe – 278.214;

- Trusou – 6000;

􀂾 subvenţii de la alte administraţii – 19.756 lei, din care:

- Şomaj – Legea 76 /2002, art. 48 – 10756;

􀂾 subvenţii primite de la alte bugete  - 9000 lei ;

􀂾sume alocate de la Consiliul Judeţean pentru echilibrare –692.668 lei

􀂾 sume defalcate din TVA – 2.673.272 lei, din care:

-          sume defalcate TVA pentru finanţare cheltuieli descentralizate – 32.940 lei;

-          sume defalcate TVA cheltuieli personal învăţământ – 1.138.422 lei;

-          sume defalcate pietruiri drumuri – 454.910 lei:

-          sume defalcate echilibrare buget – 1.043.000 lei;

-          sume defalcate infrastructură bază sportivă – 4.000 lei.

 

CHELTUIELILE TOTALE PE ANUL 2008 IN SUMA DE 4.256.631 LEI , STRUCTURATE PE CAPITOLE, ARATA ASTFEL:

 

A.     CHELTUIELI DE PERSONAL (salarii) – 1.741.714 lei

 

􀂾 cheltuieli de personal pentru angajaţii primăriei şi colaboratori: – 1.560.546 lei

􀂾 plata asistenţilor personali – 181.168 ;

 

B.    BUNURI ŞI SERVICII  - 1.288.851 lei

 

􀂾 cheltuieli pentru plata ajutoarelor sociale – 425.001 LEI ;

􀂾 Pietruiri drumuri  - 478.314 LEI ;

􀂾 cheltuielile privind iluminatul public, achiziţionarea ornamentelor festive suplimentare şi a unor stâlpi şi lămpi: 96.737 LEI 

􀂾 cheltuieli de capital – 674.196 lei ;

􀂾 Servicii Publice Generale, Autorităţi Publice Executive  - 1.028.134 lei, din care :

cheltuieli personal  - 629.149 ;

bunuri şi servicii – 352.768 ;

alte transferuri – 2.340 ;

asistenţă socială – 29.877 ;

cheltuieli de capital – 14.000

 

 

􀂾 ÎNVĂŢĂMÂNT – 1259.576 DIN CARE :

cheltuieli de personal – 834.422 lei ;

bunuri şi servicii – 329.309 ;

asistenţă socială – 39.936 ;

alte cheltuieli – 4973(burse) ;

cheltuieli de capital – 52.935 lei.

 

􀂾 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE – cheltuieli alegeri locale – 53.203, din care :

cheltuieli de personal – 49.915 lei ;

bunuri şi servicii – 3.288 lei ;

 

􀂾 TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL( fond sănătate, ajutor social) – 7.935 lei.

 

􀂾 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE – 108.863 DIN CARE :

cheltuieli de personal – 21.959 ;

bunuri şi servicii – 30.436 ;

transferuri între unităţi ( Casă Cultură) – 33.608 lei ;

alte cheltuieli – 8.200 lei ;

cheltuieli de capital (SF, Avize, Acorduri, Amenajare Bază Sportivă) – 14.660 lei.

 

􀂾 ASISTENŢĂ SOCIALĂ – 606.169 lei, din care :

cheltuieli de personal – 181.168( însoţitori persoană cu handicap) ;

asistenţă socială – 425.001 lei , din care : sprijin financiar – 9395 ; subvenţii ajutor încălzire – 278.214, trusou nou născuţi – 6.000.

 

􀂾 LOCUINŢE SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ – 659.337 LEI, DIN CARE :

bunuri şi servicii – (iluminat public, lămpi stradale) – 96.737 ;

cheltuieli de capital ( extindere alimentare cu apa) – 562.600

 

􀂾 TRANSPORTURI  - 533.415 LEI, din care :

cheltuieli de personal – 25.101 lei ;

bunuri şi servicii – 478.314 ;

cheltuieli de capital – 30.000.

excedent – 324,46 lei.